Admin

Администраторски настройки

За да можете да правите промени в администраторската конзола трябва да имате администраторски права. Има различни администраторски роли.

Супер администратор е ролята, която има най-големи права и достъп до абсолютно всички настройки в конзолата. Също така, може да създадете персонализирана админ роля, която може да дадете на учител.

Следене на Chromebook от администраторската конзола

Вече можем да следим Хромбуците от администраторската конзола използвайки Remote desktop. За да влезете в Chromebook устройство от администраторската конзола трябва да отидете в Devices > Chrome > Chrome devices. Там трябва да намерите серийния номер на устройството, да влезете в настройките на устройството и да изберете Remote desktop в ляво. Само Super администратори и Services администратори могат да използват тази опция. Има алтернативи на това да влезеш в Chromebook устройството дистанционно, но са платени и доста скъпи.

Добавяне на служебни акаунти като профили на Chromebook

Настройката, която трябва да промените се намира в Devices > Chrome > Settings > Users and browsers > Multiple sign in access. Трябва да промените настройката на Unrestricted user access. Допълнителни такива настройки може да видите и в секцията Browser sign in settings и Sign in settings.

Спиране на редактора за правопис

Редактирането на думите може да се спре от Devices > Chrome > Settings > Users and browsers > User experience > Spell check и Spell check service > Disable.

Проверка на репорти и действия в админ конзолатa

Репортите/Докладите дават яснота на администраторите кой и кога е променил определена настройка. Те могат да се проверят в Devices>Reports.

Проблеми с хранилището, бавна работа на Chromebook устройство и забиване

При неправилно функциониране на Chromebook може да нулирате устройството* използвайки клавишната комбинация Esc+Refresh+Power. Процесът е следният:

  • Изключете Chromebook-a

  • Натиснете Esc+Refresh+Power

  • Натиснете Ctrl+D и след това Enter

  • Натиснете Space и след това Enter

*Chromebook-a ще изтрие цялата информация, която е в хранилището и профилите на потребителите. Хубаво е преди да почнете процеса да сте сигурни, че няма да загубите данни. Ако има информация, която ще ви трябва може да я качите в Google Disc-a. Процеса връща Chromebook-a до фабричните му настройки, все едно никога не е използван. Тези стъпки отстраняват 99% от софтуерните проблеми на устройството. Гугъл препоръчват този процес да се изпълнява поне 2-3 пъти в годината, особено ако много деца използват 1 Chromebook . Допълнителна информация може да намерите ТУК.

Връзка между таблиците създадени с Excel и Google Sheets

За да не се загуби корелацията и функциите на таблиците трябва да се включи настройката Convert uploads. Тя се намира в Google Drive > Настройки > General > Convert uploads.